Shop Khang Ngân

Nhận cung cấp định kỳ các mặt hàng vệ sinh cho công ty, doanh nghiệp, của hàng và các hộ gia đình.
Nhận tư vấn thiết kế, thi công trang trí nội thất cho các loại hình Shop.

Liên hệ: 0902 866 488 - 0902 197 379